För företag

Massage på arbetsplatsen

Massage på arbetsplatsen

Fler och fler företag anlitar egen massör som kommer till företaget och ger personalen massage på arbetstid. I många fall har detta lett till färre sjukskrivningar, friskare, gladare och positivare medarbetare. Det finns olika alternativ att välja mellan för dig som företagare.

Hur ofta vi kommer till er arbetsplats beror bland annat på antalet personer som önskar massage samt vad ledningen på företaget anser vara rimligt.